Rehabilitatie

Cliënten zelf ‘doen’ geen rehabilitatie maar zijn aan het herstellen. Rehabilitatie ondersteunt cliënten bij dit herstelproces. Herstellen is wat mensen met een beperking zelf doen, rehabilitatie is wat hulpverleners kunnen doen om dat herstelproces te bevorderen. Rehabilitatie is een proces dat als doel heeft de cliënt te ondersteunen bij zijn eigen herstelproces. Sommigen patiënten hebben daarbij nog veel en anderen hebben nauwelijks meer last van primaire symptomen. Velen zijn in staat een sociaal geïntegreerd leven te leiden; velen zijn zelfs in het arbeidsproces teruggekeerd. Doorgaans zet het herstelproces pas in nadat men eerst vele turbulente jaren met perioden van ernstig ziek zijn en psychiatrische opnamen heeft meegemaakt. Sommigen spreken van een herstelproces, anderen over een leer of groeiproces.

Herstel is dus nadrukkelijk iets ander dan genezing. Als we heb hebben over herstel dan bedoelen we herstel op het gebied van activiteiten en participatie in de maatschappij. Het is daarom niet goed te zeggen “wij doen aan rehabilitatie” of “we hebben een rehabilitatie gerichte visie”. Het is helderder en begrijpelijker voor iedereen om de term “herstelgericht werken” te gebruiken. Het geeft beter weer waar wij als verpleegkundige discipline mee bezig zijn. Bovendien voorkom je er allerlei spraakverwarring mee die ten grondslag ligt aan de vele opvattingen en theorieën die rondom rehabilitatie bestaan.

,

Project Details

  • :
  • :
  • :
  • :
nl_NLDutch