Helios-Vrouwengeneeskunst & Vangelica Petrova hecht veel belang aan het waarborgen van jouw privacy. Bezoek aan de website gebeurt zonder dat je persoonlijke gegevens worden vrijgegeven.

Transparantie over het gebruik van jouw gegevens

Om zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan en om volledige transparantie te geven over het gebruik van persoonlijke gegevens volgt de praktijk de wettelijke richtlijnen.

Vangelica Petrova is geregistreerd functionaris voor de gegevensbescherming bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Helios-Medica Vrouwengeneeskunst & Vangelica Petrova heeft de wettelijke plicht om je te informeren over het gebruik van jouw persoons- en medische gegevens, het doel, en op welke wijze ze worden bewaard en beveiligd.

Contactformulier

Door middel van het contactformulier kun je een vraag stellen of een afspraak maken voor een behandeling. Met de persoonlijke gegevens in dit contactformulier wordt zorgvuldig omgegaan.  Onbevoegden hebben geen toegang tot jouw medische gegevens en persoonlijke informatieve en gegevens.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

De praktijk hanteert procedures en maatregelen zodat informatie accuraat, actueel en volledig is en blijft. Indien je aangeeft dat specifieke informatieve niet mag worden gebruikt, wordt deze wens gerespecteerd. Je privacy wordt hiermee gewaarborgd.

Dossier

Tijdens de behandelsessies wordt een dossier aangemaakt. Dit is een wettelijke plicht voor de praktijk op basis van de Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het dossier staat informatie over (de voortgang van) jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In je dossier worden enkel en alleen informatie en gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn.  Voor het eventueel opvragen van informatie bij een andere zorgverlener zal ik je altijd om expliciete toestemming vragen.

In de praktijk heb ik als therapeute als enige toegang tot je medisch dossier en de inhoud daarvan. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht. Jouw medische dossier en informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt niet met derden gedeeld

Delen van informatieve uitsluitend bij expliciete toestemming

Jouw gegevens worden alleen gedeeld indien je daar expliciet toestemming voor geeft.

Voorbeelden hiervan zijn:

het informeren van andere zorgverleners

het doorverwijzen naar een andere behandelaar

Factuur

Op de factuur (zorgnota) die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat deze nota kan worden gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. Op de factuur worden vermeld:

Jouw naam, adres en woonplaats;

geboortedatum;

datum van de behandeling;

een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld “acupunctuur behandeling”;

de kosten van het consult

Cookies

Bij bezoek aan de website acupunctuurmbergkamp.nl is het mogelijk dat informatie tijdelijk wordt opgeslagen in de vorm van een “cookie”. Deze cookie geeft ondersteuning bij het afstemmen van de inhoud van de praktijkwebsite op de behoeften van de client en daarmee ook jouw behoeften. Daarnaast vergroot het gebruik van cookies de gebruikersvriendelijkheid van de website. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit houdt in dat de door jou ingevulde gegevens bewaard blijven totdat je de internetbrowser sluit. Bij het afsluiten van de browser wordt de cookie verwijderd.

Koppelingen naar andere websites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Helios-Vrouwengeneeskunst & Vangelica Petrova is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en vertrouwelijkheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Reactie bij blogs

Bij de blogs kan een reactie worden geplaatst. Hierbij dien je je naam, je e-mailadres en eventueel je website in te vullen. Je e-mailadres is niet zichtbaar. De website bewaart je IP-adres. Door het aanvinken van de checkbox bij de reactie ga je akkoord met het feit dat deze gegevens wordt verzameld.

Google Analytics

Voor de analyse van bezoekersaantallen wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, en Google analytics cookies. Om gedeelde persoonsgegevens (conform artikel 8f van de Wet bescherming persoonsgegevens) te minimaliseren:

hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;

is het delen van gegevens uitgezet;

wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, en ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics als je hier meer over wilt weten.

Persoonlijke informatie wordt niet gebruikt ten aanzien van commerciële doeleinden

Jouw informatie en gegevens worden niet verkocht aan derden.  Ook worden ze niet aangewend voor het samenstellen van bezoekersprofielen of voor geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, niet handmatige verwerkingen door computerprogramma’s of -systemen).

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Op basis van de WGBO-  dient het cliënten-dossier met bijbehorende informatie en gegevens 15 jaar te worden bewaard. De gegevens in de financiële administratie blijven ook op basis van een wettelijke plicht zeven jaar bewaard.

Inzien en of verwijderen van gegevens

Mocht je informatie willen inzien of verwijderen, dan kun je contact met me opnemen. De verwerking van een verzoek kan uiterlijk twee weken duren.

Als client heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

De vereiste persoonsgegevensverwerking is door acupunctuurmbergkamp.nl aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

© 2021 by Helios-Vrouwengeneeskunst & Vangelica Petrova

nl_NLDutch